Kontakt

Styret og daglig leder i Ahead jobber frivillig.
Alle ansatte ved Aheads kompetansesenter i Moldova, Voinicel, er moldovske leger og terapeuter.

Kontonummer: 1645 06 94979

Kontakt: post@ahead-moldova.no
Daglig leder: Ane Lillian Tveit, mobil 93265930

ADMINISTRASJON

Ane Lillian Tveit – daglig leder og en av grunderne bak stiftelsen av Ahead – ergoterapeut – prosjektleder for samerbeid mellom Norske Kvinners Sanitetsforening og Orkla – tidligere ergoterapeut ved barnenevrologisk avdeling på Rikshospitalet og Frogner Helsestasjon – tidligere kulturleder ved Lovisenberg Omsorg + og CGSL – designer av so-ro vuggen

STYRET

I 1999 fulgte tre norske studenter sine drømmer og skapte en liten, men slagkraftig organisasjon. Lite ante de tre studentene om at de ville sitte med et styre av Norges ledende fagpersoner innen fagfeltene funksjonshemmede og bistand noen få år etter:

Otto Christian Rø – styreleder – lege med doktorgrad, spesialist i indremedisin og mastergrad i helseledelse – tidligere lederstillinger i sykehus og i Helsedirektoratet

Lauritz Stoltenberg – styremedlem og leder av Aheads fagteam – barnelege og nevrolog – lege ved Oslo Barnelegesenter, Hallistølen AS

Reidun Birgitta Jahnsen – styremedlem og del av Aheads fagteam – fysioterapeut og seniorforsker ved Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, Barneavdeling for nevrofag – forskningsleder ved Beitostølen helsesportsenter

Trine Lilleby – styremedlem og en av grunderne bak stiftelsen av Ahead – ergoterapeut – veileder for kommunikasjonshjelpemidler ved Hjelpemiddelsentralen i Oslo – tidligere ansatt i Abilia AS

Bodil Arnegaard – styremedlem – lektor med mastergrad i Styring og ledelse – avdelingsleder ved Lønnebakken skole, Oslo kommune, spesialskole for elever med autisme, sosiale og emosjonelle vansker

Thora Yvonne Rian – styremedlem – psykologspesialist ved Helse og arbeid, Akershus universitetssykehus – lang erfaring fra Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Ingunn Samdal Vikene – styremedlem – master i litteraturstudier og i utviklingsstudier – utdanningsrådgiver i Plan International Norge

Tone Grøttum – styremedlem – Regnskapsfører i Snøhetta Rådgivning AS

 

REGNSKAP

ECIT RÅD & REGNSKAP AS – Avd. Bæreum, Holmaveien 20, 1339 Vøyenenga

REVISOR

Hverven Revisjon AS, Kartverksveien 5, 3511 HØNEFOSS

 

Aheads styre fra Norge sammen med Voinicels fagteam i Moldova