Om oss

AHEAD jobber med å fremme funksjonshemmede barns livskvalitet og rettigheter. Vårt fokus er kompetanseutvikling og informasjonsarbeid rettet mot foreldre, fagmiljøer og myndigheter.

Vår visjon

  • Moldovske familier skal ha et reelt alternativ til å sende sine funksjonshemmede barn på barnehjem.
  • Funksjonshemmede barn har rett til et verdig og aktivt liv med mulighet for utvikling av personlige ressurser.
  • Den moldovske stat skal støtte funksjonshemmede barn med respekt, tiltak og ressurser som er nødvendige for å fremme deres integritet og utvikling som selvstendige samfunnsborgere

For bakgrunnsinformasjon klikk her


Vår historie

Det statlige barnehjemmet der vår historie startet
Våren 1999 reiste en gruppe ergoterapistudenter til Moldova for å kartlegge tilstanden for funksjonshemmede barn ved et barnehjem i byen Hincesti. Vårt første møte med barnehjemmet var uforglemmelig. 300 jentebarn var stuet vekk fra Moldovas samfunn, og av de lå 60 jenter i sengene sine 24 timer i døgnet uten stimulering eller mulighet til utvikling. Etter endt utdannelse kunne vi ikke glemme disse barna, og i 2000 bestemte vi oss for å etablere en organisasjon AHEAD – Association in Hincesti for Education, Aid and Development.

Ahead hovedprioritet da var praktisk opplæring og økonomisk støtte til de ansatte på barnehjemmet. Da ansatte fikk sjelden lønn, og hadde selv vanskelig forhold hjemme. Andre hjelpeorganisasjoner hadde tidligere forsynt barnehjemmet med mat, medisiner og klær, men produktene ble solgt på det illegale markedet og kom ikke barna til gode. Vi ønsket å bedre de ansattes arbeidsforhold slik at de ville gjøre en bedre jobb, som igjen ville komme barna til gode. Etter å bli møtt av en organisasjon som hadde omsorg for de ansattes velferd, ikke bare barnas, endret de ansattes holdninger seg raskt. Arbeidsinnsatsen endret seg dramatisk og de innså verdien av arbeidet da de så hvordan barna utviklet seg.

Vi erfarte derimot at vi var med å skape et barnehjem som ble så attraktivt at det stimulerte til at foreldre valgte å sende barna bort, gjemt vekk fra samfunnet. Etter råd fra helsepersonell var det vanlig å forlate funksjonshemmede barn innen åtte dager etter fødselen. Dette så ikke Ahead som ønskelig.

«Voinicel- Kompetansesenter for tidlig intervensjon» – senteret vi bygget
Etter tre år på barnehjemmet i Hincesti, besluttet vi i Ahead sommeren 2003 å starte «Voinicel- Kompetansesenter for tidlig intervensjon» i Chisinau, hovedstaden i Moldova. i Chisinau, hovedstaden i Moldova. Målet med Voinicel var å å forebygge at foreldre sender sine funksjonshemmede barn på barnehjem og å støtte foreldre til å gi barnet en oppvekst som del av et naturlig mangfold i det moldovske samfunnet. Dette innebærer å undervise foreldre i hvordan de best kan ta vare på barna sine hjemme, videre til å endre utdanningen for sykepleiere og leger, for så å endre kompetansen og holdninger blant etablerte leger gjennom undervisning og utgivelse av 7 fagbøker, har vi vært med å skape et samfunn som er åpent for å ta vare på barna hjemme i familien.

Drumul Taberei 2ABildet over: Voinicel Kompetansesenter, Chisinau

Voinicel senteret i Moldova var fra første stund (2003) juridisk uavhengig av Ahead i Norge. Gjennom systematisk utvikling står senteret faglig på egne ben i dag. På lengre sikt er det også planen at senteret skal finne ekstern finansiering på egen hånd fra nasjonale myndigheter og internasjonale donorer.

De siste årene har vi jobbet rettet mot moldovske myndigheter for at de skal ta ansvar for funksjonshemmedes rettigheter og velferd. Moldovske myndigheter signerte «Konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter» i februar 2007 og ratifiserte den i september 2010. Dette er en meget positiv utvikling, selv om det er mange saker som fremdeles skal kjempes for funksjonshemmede i Moldova.
Ahead vil fortsette faglig utveksling, gi støtte til internasjonale konferanser og utviklingsseminarer, samt beholde vår emosjonelle tilknytning til barn og voksne på Voinicel i årene framover.

Vi er stolt av å ha klart å bringe et prosjekt fra 0-100 i løpet av 15 år.

Voinicel families 2014

Teamet på Voinicel under åpningsfesten av det nye senteret 2014. Her sammen med foreldre og barn som bruker senteret, og representanter fra Ahead og norsk utenrikstjeneste.

Her kan du bl.a. se TV2s dokumentar fra Aheads arbeid i Moldova:
[youtube_sc url=»http://www.youtube.com/watch?v=931r08cjtp0&list=PL5C338477C0353F55&index=1&feature=plpp_video» width=»1240″]

For å se hele spillelisten, trykk her.